Queden desenes de milers de parcel·les edificables al camp (prop de 100.000 segons un estudi de la UIB).

Les expectatives de creixement de les piscines, associades sobretot als xalets a fora vila són enormes, perquè queden desenes de milers de parcel·les edificables al camp (prop de 100.000 segons un estudi de la UIB). També dins les 2000 hectàrees de sòl urbanitzable que queden al voltant dels pobles. Un estudi (Blàzquez&Hof) publicat a la revista Water fa poc, alerta que Mallorca ja té la densitat més alta d’Europa de piscines. Les que estan descobertes ocupen 300 hectàrees i se n’evaporen més de 5.000 milions de litres. El creixement de piscines és espectacular, amb prop de 1.600 per any.

A banda de l’impacte negatiu directe, la contaminació que podria generar la planta, i que és molt qüestionable que es pugui beneficiar d’ajudes públiques una activitat privada com aquesta, hi ha un inconvenient més: Mallorca no té aigua bona suficient per abastir a gran part de la població. Són molts els nuclis que beuen aigua salada, amb nitrats o ambdues coses. L’única política seriosa que podem fer és frenar el creixement urbanístic i els usos abusius de l’aigua. Ho hem proposat tota la legislatura, però no s’ha aprovat ni una sola mesura urbanística restrictiva i les places turístiques legals s’han disparat de 300.000 a més de 400.000.

Atents a aquesta nova infraestructura: una planta de producció de clor. El model urbanístic desfasat de Mallorca, i que ha permès la construcció de més 70.000 piscines privades, fa que aquesta nova planta plantegi instal·lar-se a Mallorca. Ocuparia prop d’una hectàrea i segons els promotors ja hi ha un acord, que no s’ha explicat públicament, amb el Govern.

Construir la planta ha de transcendir l’anàlisi de la seva rendibilitat econòmica i considerar si es vol seguir alimentant, a costa de destruir més territori amb finalitats industrials, un model de creixement urbanístic intensiu dins unes Illes vulnerables al canvi climàtic i que tendrà episodis de sequera seguit seguit. No podem seguir accelerant cap al col·lapse.

informació procedent del Canal Terraferida