Escòries Tòxiques per fer l’autopista Campos-Llucmajor

Escòries Tòxiques per fer l’autopista Campos-Llucmajor

Demana a la Conselleria de Medi Ambient que investigui els fets. Ni l’Estudi d’Impacte Ambiental ni el de Seguretat i Salut preveien l’ús de residus per fer l’autopista La Plataforma Antiautopistes adverteix que es podrien estar utilitzant escòries tòxiques procedents...